Máy đo điện trở đất Kyoritsu 4106

Đo điện trở suất Kyoritsu 4106, Kyoritsu K4106 -Giải đo Điện trở : 0~20Ω/0~200Ω/0~2000Ω Điện áp đất : 0~200V AC , Điện trở: ±2%rdg±0.1Ω (20Ωrange)