Máy đo điện trở đất Kyoritsu 4300

Đo điện trở đất Kyoritsu 4300, Kyoritsu K4300 -Giải đo Điện trở : 0~20Ω/0~200Ω/0~2000Ω Điện áp đất : 0~200V AC Độ chính xác Điện trở: ±2%rdg±0.1Ω