Máy đo điện trở suất Kyoritsu 4140

Đo điện trở suất Kyoritsu 4140, Kyoritsu K4140 – Điện trở đất : 0~12 Ω/0~120 Ω/0~1200 Ω Điện áp đất : : 0~30V AC Độ chính xác : Điện trở đất : ±3%