Máy đo điện trở thấp Amprobe MO-100 Miliohms

  • Phạm vi từ 200,0m ohms đến 2000 ohms với độ phân giải tối thiểu 100 195 Ohm
  • Đo chính xác với ba dòng thử nghiệm với bảo vệ quá nhiệt
  • Bảo vệ chống kết nối vô ý đến quá điện áp
  • LCD lớn