Máy đo điện từ trường Extech EMF510

  • Đo mức EMF / ELF tính bằng milliGauss (mG) hoặc microTesla (T) lên đến 2000mG (200μT) với hai phạm vi để lựa chọn
  • Cảm biến trục đơn tích hợp cung cấp khả năng đọc chính xác cơ bản là ± 5%
  • Băng thông 30 đến 300Hz
  • Hiển thị ngược sáng để xem trong khu vực thiếu sáng