Máy đo độ ẩm đa chức năng PCE-MMK 1

  • Dễ dàng xử lý
  • Tự kiểm tra máy đo độ ẩm vạn năng
  • Kích thước: 139 x 47 x 25 mm