Máy đo độ ẩm Elcometer 7400

  • Tiện dụng, nhanh chóng và bỏ túi để đo nhanh
  • Kích thước : 190 x 75 x 30 mm (7.4 x 3.0 x 1.0)
  • Cân nặng : 180g