Máy đo độ ẩm gỗ Huatec MC-7812

  • Ngành sản xuất nội thất
  • Bảo dưỡng gỗ
  • Ngành mây tre đan
  • Ngành sản xuất giấy
  • Đo độ ẩm của dược liệu
  • Ứng dụng trong y học cổ truyền