Máy đo độ ẩm gỗ Ligno-Scanner SD

  • Phạm vi đo 5% -99%
  • Được xây dựng trong hiệu chuẩn
  • Hiệu chuẩn cho các loài trong nước
  • Máy quét S / D là máy đo độ sâu kép (¼ “hoặc ¾”) không đau, loại điện dung.
  • 2 năm