Máy đo độ ẩm gỗ mini-Ligno DX

  • Máy đo độ ẩm pin
  • 42 Cài đặt cho Gỗ, Tre, Sheetrock và Vật liệu Xây dựng khác
  • Đọc kỹ thuật số có độ phân giải 0,1% trong phạm vi quan trọng dưới 10%
  • Đo phạm vi 5% – 65%
  • Bao gồm một cặp chân 3/16 “& 7/16”