Máy đo độ ẩm gỗ mini-Ligno E/D

  • Phạm vi đo 6-45%
  • Được xây dựng trong hiệu chuẩn
  • Hiệu chuẩn cho các loài trong nước
  • Đo độ sâu 3/16 “và 7/16”