Máy đo độ ẩm gỗ Orion 910 (Đo độ ẩm sâu Pinless)

  • Các phép đo độ sâu
  • Công nghệ IntelliSense ™
  • Cài đặt loài chọn nhanh
  • Cảm biến pinless không gây hại