Máy đo độ ẩm gỗ pin cầm tay KIMO HM50

  • Đo độ ẩm trong gỗ và vật liệu xây dựng
  • Bốn phạm vi đo khác nhau cho các loại vật liệu khác nhau
  • Máy đo độ ẩm kiểu pin được thực hiện để tiếp xúc trực tiếp với bề mặt vật liệu