Máy đo độ ẩm gỗ Wagner MMI1100

  • Đo độ ẩm gỗ từ 5%-32%
  • Chức năng ghi dữ liệu
  • Chức năng thu thập dữ liệu
  • Đo gỗ mềm, gỗ cứng thông thường