Máy đo độ ẩm gỗ Wagner Orion® 910

  • Thay thế cho Wagner MMC 220, MMC 210( ngưng sản xuất)
  • Thang độ ẩm cho gỗ: 4,0% đến 32,0% (phạm vi sẽ thay đổi một chút tùy thuộc vào cài đặt loài)
  • Thang đo tương đối: 0-100