Máy đo độ ẩm gỗ Wagner Orion 930

Đo độ ẩm sâu không kim
Độ chính xác cao
Không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ và môi trường