Máy đo độ ẩm gỗ Wagner Orion 940

  • Công nghệ IntelliSense ™
  • Cài đặt loài chọn nhanh
  • Cảm biến pinless không gây hại
  • Hầu như không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ
  • Hiệu chuẩn tại chỗ
  • Chế độ đo độ ẩm tương đối