Máy đo độ ẩm Huatec MC-7821

  • Đo độ ẩm lúa
  • Đo độ ẩm gạo
  • Đo độ ẩm lúa mì
  • Đo độ ẩm ngũ cốc
  • Đo độ ẩm lúa mì