Máy đo độ ẩm không khí PCE-555

(62 đánh giá của khách hàng)

Nhà sản xuất:
  • Nhiệt độ: -30 … 100 ° C / -22 … 212 ° F
  • Nhiệt độ điểm sương: -30 … 100 ° C / -22 … 212 ° F
  • Nhiệt độ bầu ướt: 0 … 80 ° C / 32 … 176 ° F