Máy đo độ ẩm Kimo HM110

  • Không có màn hình LCD 10 chữ số
  • Đầu ra 0-10 V hoặc 4-20 mA
  • Nhà ở với hệ thống lắp đặt đơn giản