Máy đo độ ẩm Laserliner 082.334A

  • Phạm vi đo / độ chính xác:

         – Gỗ / vật liệu xây dựng: +/- 0,5% +/- 10 chữ số

  • Trọng lượng: 226 gram
  • Kích thước (W x H x D): 81 mm x 154 mm x 36 mm