Máy đo độ ẩm Testo 608-H2

  • Hiển thị liên tục các giá trị nhiệt độ, độ ẩm và điểm sương
  • Báo động LED được kích hoạt khi vượt ngưỡng
  • Cảm biến độ ẩm không bị ảnh hưởng bởi ngưng tụ