Máy đo độ ẩm tường Wagner BI2200

  • Độ sâu của phép đo: 3/4
  • Độ ẩm Nội dung: Tương đối 5% – 32 %
  • Vùng quét: 1 1/2 ″ x 2 1/2