Máy đo độ chính xác AC RMS AC Flex Extech MA3018

MA3018 là Đồng hồ đo kẹp AC Flex RMS 3000A True. MA3018 có kẹp linh hoạt 18 inch với màn hình LCD. Các phép đo True RMS là để đọc chính xác các dạng sóng nhiễu, méo hoặc không hình sin. Hoàn thành với hai pin AAA. UL được liệt kê và đánh giá an toàn CAT IV 600V.