Máy đo độ cứng gỗ Huatec HHW-1500

  • Đo độ cứng nhựa, cao su, vật liệu…
  • Ghi và giữ kết quả, min, max
  • Kiểm tra độ cứng theo phương pháp Shore