Máy đo độ dày ăn mòn Elcometer CG100

  • Mức điều chỉnh: Phạm vi -30dB đến 70dB
  • Kiểm soát mức tăng tự động (AGC)
  • Thời gian điều chỉnh mức tăng (TCG)
  • Kiểm soát cổng
  • Điều chỉnh ngưỡng