Máy đo độ dày chính xác siêu âm Elcometer 307

  • Các chỉ báo giới hạn Hi & Lo cung cấp chỉ dẫn về các khu vực có vấn đề
  • Tốc độ đo có thể lựa chọn là 4, 8, 16Hz (4, 8, 16 lần đọc mỗi giây)
  • Chế độ quét ở 16Hz, lý tưởng để đo diện tích bề mặt lớn