Máy đo độ dày dưới nước Elcometer UG20DL

  • Đánh giá độ sâu 300 mét (1000 ft.)
  • Đầu dò màng đơn & kép
  • Tự động nhận dạng đầu dò & chức năng zero