Máy đo độ dày lớp phủ Elcometer 456

  • Nút lớn lý tưởng cho tay đeo găng
  • Dễ dàng sử dụng các menu trong nhiều ngôn ngữ
  • LCD màu tương phản cao với tự động xoay
  • Chỉ số giới hạn đọc cao và thấp