Máy đo độ dày siêu âm Huatec TG-3500

  • * Sử dụng công nghệ vi xử lý tiêu thụ điện năng thấp và hiệu suất cao mới nhất.* Mã tài liệu bộ nhớ tự động và giá trị vận tốc âm thanh, thuận tiện để sử dụng.* Sử dụng “đầu ra dữ liệu USB” và “đầu ra dữ liệu RS-232” để kết nối với PC.* Cung cấp “đầu ra dữ liệu Bluetooth ™”