Máy đo độ dày siêu âm Huatec TG4000

‘- Tự hiệu chỉnh tự động

– Chỉ thị ghép nối

– Tự động tắt nguồn trong 5 phút và chức năng tắt nguồn thủ công

– Báo động giới hạn cao thấp’