Máy đo độ dày vật liệu Elcometer MTG4

  • Các chế độ đo Pulsed-Echo (PE) và Echo-Echo ThruPaint ™ (EE)
  • Tùy chọn hiệu chuẩn 1 điểm, Vật liệu và Nhà máy
  • Tốc độ đo đặt trước là 4 lần đọc mỗi giây