Máy đo độ đục Hanna HI98703-01

  • Nhiều chế độ đọc
  • Tuân thủ EPA tuân thủ
  • Hiệu chuẩn độ đục hai, ba hoặc bốn điểm
  • Tiêu chuẩn độ đục sơ cấp AMCO AEPA -1