Máy đo độ đục Haze cho bia Hanna HI847492-01

  • Sử dụng hệ thống ID thẻ theo dõi nhanh
  • Hệ thống quang học LED
  • PC tương thích qua USB