Hiển thị tất cả 10 kết quả

Máy đo độ đục, Thiết bị đo độ đục nước, chất lỏng (Measuring Turbidity)

Độ đục, như một đặc tính quang học của nước, là một trong những thông số khó đo lường hơn. Làm thế nào để xác định nước trong hoặc đục có thể là một phép đo chủ quan. Dựa trên phương pháp đo lường, các đơn vị khác nhau đã được xác định để chuẩn hóa mức độ đục và cho phép so sánh. Và để đo độ đục của nước, chất lỏng, người ta dùng máy đo độ đục (Turbidity Meter) hay thiết bị đo độ đục.

Ngày nay, có ba phương pháp hiện đại để đo độ đục và hai phương pháp để đo tổng chất rắn lơ lửng. Các phương pháp này đã mở rộng phạm vi và độ chính xác của các phép đo độ đục từ các thử nghiệm khả năng hiển thị đối tượng cơ bản và các phương pháp tuyệt chủng lịch sử. Tuy nhiên, mỗi phương pháp đều có những ưu điểm và hạn chế của nó.


Độ đục được gây ra bởi các hạt và vật liệu màu trong nước. Nó có thể được đo liên quan đến độ trong của nước, hoặc trực tiếp với dụng cụ đục như cảm biến độ đục hoặc độ đục. Cảm biến độ đục cũng có thể được gọi là turbidimeters chìm 28 . Các phương pháp làm sạch nước liên quan đến đĩa hoặc ống secchi. Chúng thường nhanh chóng và rẻ tiền, nhưng chỉ chính xác như người sử dụng chúng 1. Máy đo độ đục sử dụng nephelometry (tán xạ 90 độ) hoặc các kỹ thuật phát hiện phân tán quang học khác để đo độ đục nhanh, chính xác trên mẫu nước. Cảm biến độ đục cũng sử dụng công nghệ quang học, nhưng thay vì sử dụng các tế bào mẫu, chúng có thể được đặt trực tiếp vào nguồn nước để đo độ đục. Ngoài ra, các cảm biến độ đục có thể được sử dụng để đo độ đục liên tục 21,22,23 . Tuy nhiên, khi sử dụng đồng hồ đo hoặc cảm biến, hầu hết dữ liệu độ đục không thể so sánh được với nhau. Các đơn vị độ đục như NTU và FNU có “không có ý nghĩa vật lý, hóa học hoặc sinh học thực sự” 52. Do đó sự khác biệt về loại trầm tích lơ lửng (ví dụ tảo, đất sét hoặc cát) và sự khác biệt về thiết kế dụng cụ sẽ làm thay đổi độ đục. Những công cụ này có thể là công cụ thuận tiện và chính xác miễn là tính nhất quán được duy trì.