Máy đo độ ồn Extech SL355

  • Thực hiện khảo sát tích lũy tiếng ồn OSHA và IEC
  • Một thiết lập đo lường do người dùng xác định
  • Mức tiêu chí điều chỉnh, tỷ giá và ngưỡng