Máy đo độ ồn GEO-FENNEL FSM 130+

  • Tầm đo tổng: 35dB – 130dB.
  • Tầm thấp (Lo): 35dB – 100dB.
  • Tầm cao (Hi): 65dB – 130dB.
  • Độ chính xác ở 94 dB: 1.5dB
  • Nhiệt độ làm việc: 0oC – +40oC.