Máy đo độ ồn KIMO DB300

  • Phạm vi từ 30 tới 137 dB.
  • Đo từ đơn giản tới phức tạp
  • Phân tích dữ liệu đo.