Máy đo độ ồn Testo 816-1

  • Đo mức âm thanh theo IEC 61672-1 Loại 2 và ANSI S1.4 loại 2
  • Tần số và C
  • Lưu trữ dữ liệu tích hợp lên đến 31.000 bài đọc
  • Phần mềm quản lý dữ liệu và đo lường dài hạn
  • Thời gian chuyển đổi có thể thay đổi nhanh / chậm
  • Hiển thị biểu đồ thanh
  • Màn hình chiếu sáng
  • Đầu ra AC và DC để kết nối các thiết bị khác