Máy đo độ rung Fluke 805

Máy đo rung Fluke 805 có khả năng:

  • Khắc phục sự cố thiết bị vấn đề và hiểu nguyên nhân gốc rễ của lỗi
  • Thiết bị khảo sát trước và sau khi bảo trì theo kế hoạch và xác nhận việc sửa chữa
  • Kiểm tra thiết bị mới và đảm bảo cài đặt phù hợp