Máy đo độ rung Huatec HG-5350

  • Gia tốc: 10Hz ~ 1KHz / 10Hz ~ 10KHz / 0.1 – 200 m/s
  • Vận tốc: 10Hz ~ 1KHz / 0.1 – 200m m/s
  • Độ dịch chuyển: 10Hz ~ 1KHz / 0.001 – 2.0mm
  • Độ chính xác: <5%
  • Điều kiện hoạt động: 0-40 oC (32 oF -104 oF), ≤ 90% RH