Máy đo độ rung TES-3102

• Đo gia tốc, Vận tốc và dịch chuyển
• Đo lường RMS, EQ PEAK và EQ PP
• Dải đo rung động rộng