Máy đo độ tinh khiết của nước Lutron PWA-301

  • Đo độ tinh khiết của nước
  • Có khả năng đo pH
  • Sử dụng trong ngành công nghiệp môi trường, thủy sản