Máy đo dòng điện điện áp Testo 755-1

  • Thao tác dễ dàng. Tự động chỉnh thang đo, kênh đo.
  • Thích hợp cho hầu hết các công việc đo lường điện.
  • Đầu đo có thể thay đổi.