Máy đo EC đa phạm vi Hanna HI8733

  • Đầu dò bốn vòng
  • Bốn chế độ đo
  • Bù nhiệt độ tự động