Máy đo EC Hanna HI8633

(3 đánh giá của khách hàng)

  • Đầu dò chiết áp bốn vòng
  • Hướng dẫn vận hành trên màn hình
  • Nhiều quy mô bao gồm một phạm vi rộng