Máy đo gió nhiệt độ Extech AN300

  • Đo tốc độ gió, lưu lượng không khí
  • Cánh quạt 10 cm đo chính xác hơn
  • Đo nhiệt độ tích hợp
  • Đo nồng độ CO2.