Máy đo hạt dễ bay hơi testo ViPR

  • UNECE R83 và R49 tuân thủ
  • Điều hòa nhiệt độ để đo số lượng hạt cho việc phê duyệt loại xe
  • Máy pha loãng sơ cấp để kết nối trực tiếp với ống xả hoặc đường hầm pha loãng CVS
  • Einfache Bedienung über PC

Các loại bỏ tinh khiết dễ bay hơi ViPR là một hệ thống điều hòa khí để lấy mẫu, pha loãng và điều hòa khí thô để xác định hạt. Nó phù hợp với phương pháp theo PMP (Chương trình đo lường hạt) và được đặc trưng bởi công nghệ từng đoạt giải thưởng của nó.