Máy dò khí cố định Senko SI-100C (Khí dễ cháy, CO, H2S, O2)

  • Dò rò rỉ khí dễ cháy, H2S, CO, O2
  • Thiết kế gắn cố định