Máy đo khí thải testo 320

  • Phân tích khí thải hệ thống dầu khí, hệ thống sưởi.
  • Máy đo khí thải Testo 320 trang bị 2 cảm biến O2 và CO. Hỗ trợ đo lên tới 4000 ppm.